تابناک با تو/ کرونا باعث شد تا مردم به شگردهای مختلفی برای پر کردن اوقات فراغت خود پناه ببرند، و برای مثال دکور خانه‌های خود را دستخوش تغییر و تحول کنند. یک زن ناشناس که نخواست اسمش فاش شود، در فضای مجازی عکس‌هایی از تبدیل چرخ قدیمی اتومبیل را با استفاده از پارچه و اکسسوار به میز و صندلی منتشرده است.

او در فیسبوک عکسها را به اشتراک گذاشته و از مردم خواسته اگر می‌خواهند به خانه‌های خود تنوع بدهند، چرخ‌های مستهلک اتومبیل را فراموش نکنند. او دور و اطراف چرخها را با پارچه‌های متنوع پوشانده و ماهیت و کارایی اصلی آنها را پنهان کرده و تعریف جدیدی از آنها ارائه داده است.

برای مثال او یک چرخ را نصف کرده و یک شیشه روی آن گذاشته و برایش پایه‌ای ترتیب داده تا کاربردی شود. در این گزارش خلاقیت‌ این زن را در ساخت وسایل با چرخ اتومبیل می‌بینید.