بیتوته/ نمونه هایی از جدیدترین مبلمان حصیری با چوب بامبو را در تصاویر ببینید.