بیتوته/ با این نوشته زیبا به استقبال سالگرد ازدواجتان بروید:
خوشبختی اون اتفاقیه که هر روز حلقه ی تو انگشتتو لمسش کنی
خوشبختی یعنی یه مرد پیشت باشه دلگرم باشی بهش
خوشبختی یعنی تو فهرست آرزوهامی...
خوشبختی یعنی تو به توان ابدیت
تو هر شرایطی درکنارت هستم و با هم بهترینارو میسازیم ...
همسر جانم سالگرد ازدواجمان مبارک