آخرین خبر/ کودک خردسال خود را با کمی خلاقیت سرگرم کنید. این بازی برای شناخت رنگ ها و خاصیت آهنربایی اجسام پیشنهاد می شود.
منبع: صفحه همبازی