آخرین خبر/ هنر روبان دوزی با زمینه تیره و مشکی هم زیبا به نظر می رسد