خراسان/ مبحث آیین همسایه‌داری ازجمله مباحثی است که از جمله مباحث است. خودمونیش یعنی خیلی مهمه، حالا چرا مهمه؟ به‌هرحال همسایه فلش نیست که اگه ازش خسته شدی بری چندگیگ بیشترش رو بگیری که اونم با این قیمتا نمی‌تونی. همسایه حتی هندزفری هم نیست که اگه پیچ خورد، بری بلوتوثیش رو بگیری. همسایه زیر آفتاب یا تو سایه ، هم روز و هم شب کنار ماست و نباید روی مخ باشه اما ما می‌تونیم روی مخش باشیم. مهم‌ترین نکته در آیین همسایه‌داری همینه که از همه توقع داشته‌باشیم اما خودمون رعایت نکنیم تا بهمون خوش بگذره. هرکی ناراحته اصلاً جمع کنه بره! یه فایل رهن و اجاره خودم سراغ دارم عالی. تقدیم کنم برین یه جای ساکت؟
آخه تو این وضع کرونا که نمیشه رفت باشگاه، بچه فامیل‌مون نیم‌ساعت اومده خونه ما و بهترین موقعیته که تمام فنون فیلم‌های رزمی رو روش تمرین کنم؛ حالا همسایه پایینی هم درحال استراحت باشه! مگه چی میشه؟ مگه دو سال قبل نوه‌های همسایه پایینی درِ مجتمع رو محکم بستن ما چیزی گفتیم؟ البته گفتیم اما چیز بدی نگفتیم، کره ماه حرف بدیه؟ نیست دیگه، منم یه چیزی تو این مایه‌ها بهشون گفتم. بعدشم من گردن این همسایه پایینی خیلی حق دارم. یه‌بار دیدم داره از خونه میره بیرون، در رو براش نگه داشتم. خب توقع دارم در قبال اون لطفم ایشون هم در برابر این که می‌خوام تو اتاقم با طناب زدن پی‌درپی برق تولید کنم سعه‌صدر داشته‌باشه. همسایگی یعنی همین، هرکسی باید یه‌ذره کوتاه بیاد دیگه.

تصویرساز: سعید مرادی