آخرین خبر/ با هنر ملیله کاغذی وسایل تزئینی مثل تل مو یا زیورآلات بسازید.