حرف تازه/  معمولا جنب وجوش بچه ها از ما بزرگ ترها بیشتر است. برای اینکه دوام کفش آنها را بالا ببرید و مجبور نباشید ماهی یک کفش برایشان بخرید، بهتر است کمی بیشتر هزینه و کفش های دست دوز را برایشان خریداری کنید. در فصل تابستان هم برای اینکه پاهای کوچشان عرق نکند صندل گزینه خوبی است.