آخرین خبر/ با کمک بادکنک، چسب چوب، رنگ اکرلیک و آب و پوست گردو گلدان زیبا بسازید