آخرین خبر/ لاله صدیق : برای ورود من به رقابت های  اتومبیل رانی به همراه پدرم خدمت یکی  از مراجع تقلید رسیدیم و ایشون فتوا دادن بلا مانع است