ساده ماده/باز هم یک ایده بازیافتی، باز هم با قوطی های کُمپوت و کُنسرو. این قوطی ها را دور نریزید و دوباره از اون ها چیزهای جدید بسازید، مثل همین فانوس هایی که امروز میبینید. جز چندتا قوطی و میخ و چکش که وسایل اولیه است ، تقریبا چیز خاصی نیاز ندارید. جدا از اینکه باید مواظب انگشتای خودتون باشید، خلاقیت به خرج بدهید و طرح های ابتکاری خودتان را روی قوطی ها اجرا کنید و با روشن کردن شمع داخل این فانوس ها، از نورپردازی فضای بیرون خونه لذت ببرید.
* نکته : قوطی ها را بعد از اینکه خوب شسته و برچسب روی آن ها را جدا کردید، با آب پُر کنید و داخل جایخی بگذارید تا یخ بزند. با این کار وقتی دارید با میخ و چکش روی آن سوراخ ایجاد میکنید دیگه قوطی شما نا فرم نخواهد شد و تغییر شکل نمیده.