باشگاه خبرنگاران/ قرار گرفتن در معرض کادمیوم فلزی از طریق مواد غذایی و محیط زیست، حتی در سطوح نسبتا پایین، به طور قابل توجهی می تواند موجب تخریب DNA و کوتاهی طول عمر شود.
همچنین خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان، و دیگر بیماری های مرتبط با سن با مصرف این ماده شیمیایی افزایش می یابد.

بررسی ها نشان می دهند کادمیوم در قوطی های کنسرو و مواد غذایی شیمیایی و انواع افزودنی ها وجود دارد و در صورت مصرف می تواند منجر به بیماری ها و مشکلات خاص پوستی شود.