ني ني بان/ يک سوال بسيار شايع و مهم والدين از پزشکان اين بوده که آيا مي توان جلوي بيماري اوتيسم را در سنين کم شناسايي کرد. علم پزشکي در اين زمينه بسيار پيشرفت کرده است به گونه اي که حتي نوزاد 3ماه ايي اگر درگير اين بيماري باشد مي توان تشخيص داد.
کتر مهران آقا محمدپور متخصص مغز و اعصاب کودک و نوجوان اطلاعات بيشتري را در اين خصوص در اختيار ما مي گذارد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد