کلیپو/ آیا شما هم از آن دسته آدم هایی هستید که وقتی یک جوش روی صورتتان ظاهر می شود، بدون معطلی و با یک دستمال کاغذی در دست، جلوی آینه می ایستید و آن قدر آن را فشار می دهید که همه مواد عفونی اش بیرون بریزد؟ از نظر پزشکان این بدترین کاری است که فرد می تواند با یک جوش بکند. در این کلیپ ، ضررهای این کار را ببینید و عبرت بگیرید.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar