باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل اداره غذا سازمان غذا و دارو درباره سرانه مصرف روغن در ایران خبر داد.
کاهش اسیدچرب اشباع به زیر ۳۰ درصد در روغن‌های سرخ کردنیوحید مفید مدیرکل اداره نظارت بر غذا و فرآورده هاى آشامیدنى سازمان غذا و دارو درباره سرانه مصرف روغن در ایرانى ها در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سرانه مصرف روغن ایرانى ها در سال ١.٥ تا ٢ میلیون تن است که بر این اساس سرانه، مصرف روغن هر ایرانى به ٢٥ کیلوگرم در سال و میزانی بالاتر از استاندارد جهانى می رسد، به طور کلى ایرانیان چربى، قند و نمک را بیش از متوسط جهانى مصرف مى کنند.
اسید چرب ترانس روغن هاى خوراکى به زیر ٢ درصد رسیده است
مفید در ادامه با اشاره به کاهش میزان اسیدهاى چرب ترانس و اشباع در روغن هاى مصرفى خانوار گفت: بر اساس برنامه ها و کنترل هایى که سازمان غذا و دارو انجام مى دهد، اسید چرب ترانس روغن هاى خوراکى مصرفى خانوارهاى ایرانى به زیر ٢ درصد رسیده است که این میزان اسید چرب ترانس روغن هاى خوراکى مطابق استانداردهاى بیشتر کشورهاى پیشرفته دنیاست.
مدیرکل اداره نظارت بر غذا و فرآورده هاى آشامیدنى سازمان غذا و دارو با اشاره به میزان اسیدچرب اشباع روغن هاى مصرفى خانوار ایرانى گفت: اسیدچرب اشباع با توجه به نوع محصول متفاوت است اما بر اساس استانداردهای تدوین شده، کنترل هاى صورت گرفته و پروانه هایى که در اداره کل غذا در سازمان غذا و دارو صادر مى کنیم، اسید چرب اشباع در حداقل ممکن بر اساس نوع روغن قرار دارد.
مفید در ادامه میزان اسیدچرب اشباع در برخى روغن ها را بیان کرد و افزود: میزان اسیدهاى چرب اشباع در روغن هاى مصرفى در سفره ایرانى ها به زیر ٢٠ درصد رسیده و اکنون میزان اسیدچرب اشباع در روغن هاى سرخ کردنى به زیر ٣٠ درصد کاهش پیدا کرده که این میزان مطابق استانداردهاى جهانى و با نظارت سازمان غذا و دارو و همکارى صنعت کاهش داشته است.

وى با بیان اینکه اسیدچرب ترانس بالا سلامت مصرف کنندگان را به خطر مى اندازد، گفت: با توجه به این موضوع، اسیدچرب ترانس را در روغن هاى مصرفى خانوار ایرانى ها به ٢ درصد کاهش دادیم البته اسیدچرب اشباع باتوجه به سبک زندگى افراد ممکن است متفاوت باشد از این رو اسیدچرب ترانس را تا حداقل هاى دنیا کاهش داده ایم. اسیدچرب اشباع بیشتر در مورد روغن هاى جامد مطرح بوده و کمتر در روغن هاى مایع این مسئله عنوان مى شود.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar