آخرین خبر/سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری هفتگی گفت:
در تیرماه امسال، ۴۵۴ هزار و ۶۱۵ عمل جراحی در بیمارستان های کشور انجام شده است. قاعدتا این بیماران با جادو بیهوش نشده اند و این کار با داروی بیهوشی انجام شده است.
ایشان همچنین تاکید کردند: رسانه ها باید دقت کنند و حواس جمع تری داشته باشند که در مورد موضوعات با چه کسی مصاحبه می کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه عامل انتشار اخبار نادرست و نگران کننده را برخی از رسانه های خارجی معاند با جمهوری اسلامی، برخی خبرگزاری های داخلی که به بزرگنمایی اخبار می پردازند و کشورهایی که از تحریم دیگر کشورها سواستفاده می کنند، خواند.