آخرین خبر/ در این ویدئو نحوه خروج کرم انگلی از چشمان یک پیرمرد را مشاهده می‌کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید