آخرین خبر/ چای داغ از علل ابتلا به سرطان مری است. در این ویدئو با خطرات چای داغ آشنا میشنوید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی