سلامانه/ پژوهشی جدید در دانشگاه کالیفرنیا مکانیسم مولکولی ناشناخته ای را معرفی کرده که به موجب آن کلسترول منجر به پیشبرد رشد تومور در روده می شود.کلسترول یک چربی آلی است که در همه سلول های بدن وجود دارد و از آن برای ساخت ویتامین D، هورمون ها و ترکیبات کمک هضمی و هم چنین ساخت دیواره یا غشای سلولی استفاده می شود. بدن ما همه کلسترول مورد نیاز را برای سلول هایش را می سازد اما این کلسترول می تواند منشا خارجی نیز داشته باشد و از طریق شیر، گوشت، پنیر، تخم مرغ و... فراهم شود. در مطالعه ای جدید دکتر پیتر تونتونوز و همکارانش نشان داده اند که چگونه افزایش سطح کلسترول در موش، تکثیر سلول های بنیادی روده ای را افزایش داده و منجر به رشد سریع تومور می شود. به منظور افزایش در دسترس بودن کلسترول برای سلول های روده ای ، محققین موش ها را با رژیم غذایی پر کلسترول تیمار کردند و با کمال تعجب مشاهده کردند که کلسترول روی رشد سلول های بنیادی در روده اثر گذاشت و این امر به نوبه خود نرخ تشکیل تومور را تا 100برابر افزایش داد. تونتونوز بر این باور است که این یافته می تواند راه را برای درمان های جدید بیماری های معدی روده ای مانند سرطان کولون هموار کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی