آخرین خبر/ بسیاری از مردم گمان می‌کنند تنها بزرگسالان احتیاج به شستشوی دهان و دندان دارند. در حالیکه نوزادان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید