مهر/ در این مطالعه محققان دانشگاه سیدنی استرالیا از نمونه ای متشکل از ۱۲,۰۹۱ فرد ۲۰ تا ۶۹ سال استفاده کردند. یافته ها نشان داد به طورمیانگین، مردان و زنان با وزن سالم در سنین ۲۰ و ۳۰ سال به ترتیب می توانند ۵۷ و ۶۰ سال دیگر عمر کنند. اما در افراد دارای اضافه وزن در اوایل بزرگسالی، طول عمر کوتاه می شود.

طبق نتایج این مطالعه، زنان دارای اضافه وزن در سنین ۲۰ و ۳۰ سالگی، ۶ سال از عمرشان و در مردان، حدود ۸ سال از عمرشان کاهش می یابد. درحالیکه در زنان به شدت چاق، میزان کاهش عمر ۸ سال و در مردان این گروه ۱۰ سال است.

محققان توصیه می کنند ورزش کردن، پیاده روی و تعریق در زمان ورزش در سن جوانی موجب افزایش طول عمر می شود.
نتایج همچنین نشان داد زنان چاق در دهه ۴۰ سالگی با کاهش ۴.۱ سال از طول عمرشان مواجه هستند، درحالیکه مردان چاق با ۵.۱ سال کاهش طول عمرشان روبرو هستند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید