باشگاه خبرنگاران/ محمدحسین عزیزی رئیس انجمن صنایع غذایی ایران اظهار کرد: مردم نباید خوارکی‌هایی از قبیل لبو، باقالی و شلغم که به وسیله دستفروشان در کنار خیابان به فروش می‌رسد را مصرف کنند زیرا ممکن است مواد بکار رفته در آنها بهداشتی نباشد و یا فروشنده در هنگام تهیه، مسائل بهداشتی را رعایت نکرده باشد.

وی ادامه داد: برخی از فروشندگان لبو یا شلغم برای زیبا جلوه نشان دادن محصولشان در تهیه این مواد از طعم‌دهنده‌های غیرمجاز و رنگ‌های غیرمجاز به میزان غیراستاندارد استفاده می‌کنند و این مسئله سلامتی مصرف کنندگان این موادغذایی را تهدید می‌کند.

عزیزی تأکید کرد: در اثر مصرف موادغذایی غیر صنعتی که در کنار خیابان عرضه می‌شود و به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی به وسیله فروشنده افراد دچار بیماری‌های گوارشی مانند اسهال می‌شوند.

آلودگی مواد غذایی باز و غیر بسته بندی

وی اظهار کرد: مواد غذایی غیر صنعتی و غیر بسته‌بندی در کنار خیابان ذرات و حتی ویروس‌های موجود در هوا را جذب می‌کند و به همین دلیل باعث بروز بیماری‌های مختلف در مصرف کننده‌ها می‌شود.

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران، اظهار کرد: آبی که برای تهیه موادی مانند لبو یا باقالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر بهداشتی نباشد، ممکن است منجر به انتقال میکروب وبا در افراد شود که باید مراقبت‌های جدی برای پیشگیری از سرایت این میکروب انجام شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید