خبرآنلاین/ وقتی مفاصلتان را فشار می دهید و صدای تق تقشان را در می آورید، احتمالا حس خوشایندی به شما دست می دهد. به این کار می گویند قولنج شکستن و خیلی وقت دیگران شما را از شکستن قولنج هایتان منع می کنند. اما آیا واقعا درآوردن صدای مفاصل خطرناک است؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید