ناملیک/ در این پادکست دکترهمه، روشهای آزمایشگاهی تشخیص زگیل تناسلی توسط دکتر آفاق حسن زاده راد، کارشناس مامایی و سلامت زنان ارائه می شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید