آخرین خبر/ آیا تولید شیر از روغن پالم در ویدئویی که این روزها دست به دست میشود، صحت دارد؟
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید