باشگاه خبرنگاران/ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ یکی ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍیی ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ که ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌های ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ موثر است.
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪ معنی ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﺎفی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ؛ افراد باید در رژیم غذایی خود انواع مواد غذایی را داشته باشند تا بدنشان ویتامین‌های مختلف را دریافت کند، ﺗﻨﻮﻉ در رژیم غذایی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی است ﻛﻪ ﺩﺭ ۵ ﮔﺮﻭه اصلی ﻏﺬﺍیی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪهﺍﻧﺪ.
اگر افراد در رژیم غذایی خود این ۵ گروه را جای ندهند دچار کمبود مواد مغذی می‌شوند؛ همچنین ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯه آﻥ‌ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ، ﭼﺎقی ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎشی ﺍﺯ آﻥ میﺷﻮﺩ.
باشگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد در این بخش تغذیه مناسب برای بیماران پوکی استخوان را معرفی کند.

ﺗﻐﺬﻳﻪ مناسب برای افراد مبتلا به ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ چیست؟
علی ارغوانی متخصص داخلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ﺗﻐﺬﻳﻪ مناسب برای بیماران مبتلا به آرتروز، اظهار کرد: آرتروز ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪه‌ای است که با ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭﺩﻧﺎک ﻣﻔﺎﺻﻞ همراه است؛ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ به طور طبیعی به وسیله غضروف‌ها و کیسه‌های کوچکی که به نوعی مانند یک ماده لغزنده عمل می‌کند، پوشیده شده است؛ با افزایش سن، گاهی انتهای استخوان‌ها ساییده می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند که در نتیجه مفاصل شکل خود را از دست می‌دهند و بد شکل می‌شوند به همین علت زمانی که فرد در حال حرکت است، مفاصل دردناک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، گفت: با وجود اینکه افراد مبتلا به آرتروز باید به نوع تغذیه خود دقت کنند، باید گفت هیچ برنامه غذایی شناخته شده‌ای برای پیشگیری، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
این متخصص داخلی با بیان اینکه برنامه غذایی مناسب از طریق تقویت سیستم ایمنی بر روی آرتروز اثر می‌گذارد، بیان کرد: اثر گذاری بر سیستم ایمنی، بستگی به نوع تغذیه دارد و برنامه غذایی نامناسب ممکن است آرتریت را بدتر کند؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ برخی افراد، مصرف بعضی غذاهای خاص، سیستم ایمنی را علیه ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ تحریک کند برای مثال مصرف شیر و لبنیات ﺩﺭ برخی اﻓﺮﺍﺩ، ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ ﺭﺍ حادﺗﺮ می‌کند.

ارغوانی با تاکید بر اینکه ﺍﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ ۳ موجود ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ماهی ﺑﺎ ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ، ادامه داد: ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩهﻫﺎی لبنی و افزایش مصرف روغن ماهی، سبب پیشگیری یا ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ می‌شود و درد مفاصل را کاهش می‌دهد.
این متخصص داخلی با اشاره به اینکه ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ چربی غشای مفاصل سبب التهاب و تورم مفاصل می‌شود، گفت: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎیی ﻛﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E به عنوان آنتی اکسیدان از بروز التهاب و تورم در مفاصل جلوگیری می‌کند، لذا مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین E به افراد توصیه می‌شود.

ارغوانی با تاکید بر اینکه ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ سبب بروز ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ می‌شود، یاد آوری کرد: ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺯﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﺎﻕ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻔﺎﺻﻞ به علت ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﺯﻳﺎﺩ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرند؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ، ﺍﻏﻠﺐ، ﺩﺭﺩ ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ ﺩﺭ دست‌ها را هم با وجود اینکه متحمل وزن بدن نیستند، بهبود می‌بخشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید