آخرین خبر/ تنهایی یعنی چه؟ نداشتن دوست یا افراد نزدیک به معنای تنهایی است؟ چه کسانی بیشتر از همه احساس تنهایی میکنند؟ و هنگام این احساس چه اتفاقی در بدن مان می افتد؟!

جواب همه این سوالات را در این ویدئو بگیرید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید