آخرین خبر/ جواب برخلاف انتظار ما بله است! عمل جراحی همیسفرکتومی عملی است که در آن یک نیم کره مغز برداشته میشود! در مورد این عمل و تاثیرات آن از طریق این ویدئو بیشتر بدانید!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید