باشگاه خبرنگاران/ سعید محمودیان، رئیس اداره سلامت شنوایی وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر امواج بر گوش اظهار کرد: گوش انسان از طریق امواجی که به پرده گوش منتقل می‌شود، می‌تواند صداهای مختلفی را حس کرده که در این مرحله شنوایی در افراد ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: امروزه با توجه به زندگی شهرنشینی و صنعتی، در معرض امواج مختلفی قرار داریم؛ برخی از این امواج می‌تواند سلامتی گوش و حتی دیگر اعضای بدن را تحت تاثیر خود قرار دهد.

محمودیان با اشاره به ضرر امواج ناشی از پارازیت بر روی گوش انسان گفت: تا به امروز مقاله محکمی در زمینه تاثیر منفی امواج پارازیت بر گوش و به خطر افتادن سلامت این عضو در دنیا نگارش نشده است اما هیچ کارشناسانی هم ضرر امواج پاراتزیت بر گوش را رد نکرده‌است. به طور کلی هر چقدر از امواج دور باشیم؛ سلامتیمان کمتر در معرض خطر قرار می‌گیرد.

رئیس اداره سلامت شنوایی وزارت بهداشت گفت: تحقیقات بر روی تاثیر منفی امواج پارازیت بر گوش و دیگر اعضای بدن ادامه دارد اما دانشمندان هنوز به نتیجه قطعی و قابل قبولی دست پیدا نکرده‌اند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید