آخرین خبر/ زوال عقل همان فراموشی هاییی است که هر روز دچارش می شویم؟ این مشکل چه علایمی دارد؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید