بهداشت نیوز/ تحقیقات جدید نشان می دهند که غذا خوردن افراد،‌زمانی که استرس زیادی دارند، به اضافه وزن آن ها می انجامد. دانشمندان موسسه تحقیقاتی گاروان در سیدنی، با انجام مطالعه ای بر روی موش های آزمایشگاهی، به این نتیجه رسیده اند که موش هایی که در معرض استری و وضعیت استرس زا قرار داشتند، نسبت به موش های دیگر که وضعیتی مطلوب تر داشتند و همان مقدار کالری را درسافت کرده اند، با سرعت بیشتری وزن اسضافه کرده اند.
دانشمندان بر این عقیه اند که این مطالعه در مورد انسان ها نیز قابل تعمیم است. آن ها توضیح می دهند که در دوران و وضعیت استرس، مغز نوروپپتید Y هیپوتالاموس (NPY)، آمینواسیدی محرک اشتها، تولید می کند که بدن را به دریافت کالری بیشتر تشویق می کند. محققان دریافتند که موش های تحت استرس نیز انسولین بیش از حدی تولید می کنند. این محققان می گویند سطح بالای انسولین در بدن در واقع موجب مصرف کالری بیشتر و در نتیجه اضافه وزن می شود. در واقع آن ها توضیح می دهند که فعالیت NPY در بدن این موش ها، موجب افزایش اشتهای او و کاهش توانایی بدن برای سوزاندن انرژی و درنتیجه، ذخیره‌ی مقدار بیشتری از انرژی مصرفی به‌صورت چربی می‌شود.
پروفسور هربرت هرتزوگ که مسئولیت هدایت این تیم تحقیقاتی را به عهده داشته،‌می گوید افراد در محیط های استرس زا، موقعیت های استرس زا ، دچار وضعیتی می شوند که به آن غذا خوردن استرسی گفته می شود و برای جلوگیری از اضافه وزن باید آگاهانه تر نسبت به این موقعیت ها عمل کرد. چون مواد غذایی پرکالری و ناسلم، به خودی خود باعث اضافه وزن می شوند و بنابراین مصرف مواد غذایی پرکالری در وضعیت استرس، مجازاتی دوگانه است که منجر به چاقی مضاعف می شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید