k ٢٥
١٤

کلیپو/ یکی از دردناک ترین دردهای جسمی که می توان تجربه کرد، درد دفع سنگ کلیه است. تشکیل سنگ کلیه علت های متفاوتی دارد و خود سنگ کلیه نیز از لحاظ جنس و اندازه متفاوت است. در این ویدیو به دلایل ایجاد سنگ کلیه و راه های درمانی متفاوت آن می پردازیم و در نهایت، راه هایی برای جلوگیری از آن به شما نشان می دهیم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید