باشگاه خبرنگاران/ بسیاری از افراد تصور می کنند که نفس نفس زدن یک بیماری است در صورتی که اشتباه فکر می کنند. این پدیده ممکن است در اثر پریشانی عاطفی یا اضطراب، دویدن های تند دیده شود. در برخی موارد، افرادی که با این شرایط مواجه هستند، ممکن است عمیق‌تر از حالت عادی تنفس کنند.
بدن در حالت عادی به طور طبیعی عملکرد تنفس را انجام می دهد. هنگام نفس کشیدن اکسیژن راهی ریه می شود و دی اکسید کربن را تخلیه می کند. اگر فردی نفس نفس بزند، تعادل گازهای ورودی و خروجی به واسطه دفع بیش از حد دی اکسید کربن بر هم می خورد. در این شرایط سطوح دی اکسید کربن بیش از حد کم می شود، این شرایط می تواند pH خون را تغییر داده و به بروز شرایطی به نام آلکالوز منجر شود که احساس ضعف و غش را در فرد ایجاد می کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید