k ٣.٧
١

آخرین خبر/ آیا سوسیس چون پخته می شود از کالباس سالم تر است؟ و در چه صورت سرطان زایی بالاتری دارد؟ صحبت های کتر بهادر حاجی محمدی، بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی را در این باره ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید