k ٦.١
١٥

آخرین خبر/ چه علت هایی باعث میشوند که فرد دچار پارکینسون شود و آیا میشود جلوی آن را گرفت؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید