k ٢٨
٨

کلیپو/ سفید کردن دندان ها نیاز به صرف هزینه بسیار و مراجعه به دندانپزشک دارد. این موضوع باعث صرف نظر کردن خیلی از ما از مراجعه به دندانپزشکی می شود. در این ویدیو اما روش های جالبی را خواهید دید که با استفاده از آن ها می توان بدون صرف هزینه زیاد و تنها با استفاده از چند ماده ساده و در دسترس، دندان هایتان را در منزل سفید کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید