آخرین خبر/ آیا از دست دادن دندان های دائمی با افزایش سن روندی طبیعی است؟ پاسخ دکتر علی یزدانی متخصص دندان پزشکی اجتماعی در برنامه ضربان را بشنویدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید