همشهری/ چگونه در سفر از نقاط آلوده به "کرونا" در امان بمانیم؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید