آخرین خبر/ کارشناس برنامه طبیب از فواید سوپ پیاز برای کمک به درمان کرونا ویروس گفت.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید