آخرین خبر/ در این ویدئو دکتر ابراهیم زاده کارشناس برنامه طبیب از ریزفاکتورهایی که باعث افزایش تلفات ویروس کرونا می شود صحبت می کند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید