آخرین خبر/ امیر رضا آفتابی فیزیوتراپیست برنامه طبیب توضیح می دهد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید