آخرین خبر/ دکتر سید مسعود داودی متخصص پوست مو و زیبایی در برنامه طبیب، در این مورد توضیح می دهد.