آخرین خبر/ دکتر سید مسعود داودی متخصص پوست مو و زیبایی در برنامه طبیب توضیح می دهد.