بهداشت نیوز/ تغییرات آب و‌ هوا می‌تواند در بروز و یا بهبود برخی از انواع سردردها نقش داشته باشد. برای مثال افرادی که به میگرن مبتلا هستند با گرم‌تر شدن هوا دچار بهبود علائم می‌شوند.

علامت آن:
1. حرارت قابل لمس است
2. اعتدال در ادرار و مدفوع
3. خشکى دهان و بینى
4. عطش
5. عدم سنگینی در سر
6. آرام شدن سردرد با‏ چیزهاى سرد

درمان:
1. تعدیل و خنک کردن هوا
2. نشستن در اماکن سرد و تر
3. استشمام عطرهای سرد، مانند صندل و بنفشه و گلاب و کافور و سیب.


اگر با تدابیر فوق سردرد آرام نشد، از داروهایی که بالفعل و بالقوه خنک باشد باید بهره برد: مانند روغن گل با آب سرد آمیخته، و روغن بنفشه و نیلوفر و کدو که در یخچال سرد کرده باشند، روی سر بریزید.