ایرنا/ در این روزها که کرونا دوباره اوج گرفته است،‌ نخستین و مهمترین توصیه،‌ استفاده از ماسک در فضاهای عمومی است که به میزان زیادی در جلوگیری از شیوع این ویروس موثر است. از چندی دیگر، احتمالا استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری شود. اینفوگرافی را در عکس دوم مشاهده کنید.