بهداشت نیوز/ بین اواخر دسامبر و اوایل ژانویه یعنی زمانی که ویروس کرونا شروع به قربانی گرفتن در کانون انتشارش در شهر ووهان نموده بود، سازمان بهداشت جهانی به کندی وارد عمل شد. به جای آنکه فوری در مورد مبدأ این ویروس مرموز تحقیق کند و در صورت نیاز دولت چین را تحت فشار قرار دهد، چندین روز با ارزش را از دست داد بدون آنکه کاری انجام دهد.

سپس چندین هفته گذشت تا سرانجام مدیرکل این سازمان تصمیم گرفت در پی شیوع این ویروس در مقیاس جهانی، آن را یک پاندمی اعلام کند. از آن زمان به بعد این سازمان به طور متوالی مرتکب یک سری گاف هایی شد.

باید گفت که ویروسی که کل جهان را به زانو در آورده است، بی سابقه بوده و هنوز ناشناخته و در نتیجه غیرقابل پیش بینی است لیکن این امر رفتار مبهم این سازمان در خلال کنفرانس های مختلف مطبوعاتی را توجیه نمی کند. دو نمونه بارز این رفتار به استفاده از ماسک و خط مشی مربوط به انجام آزمایش های تشخیصی مربوط می گردد.

در رابطه با ماسک باید گفت که در ابتدا به نظر می رسید که استفاده از آن می توانست زنجیرۀ سرایت را قطع کند. سپس بعد از دستکم سه ماه این سازمان در خصوص دستورالعمل های ارائه شده تجدیدنظر کرد و در خواست کرد که همگان از آن استفاده کنند و نه فقط کارگزاران بهداشتی، بیماران مبتلا به کرونا و کسانی که به آنها کمک می کنند.

در مورد انجام آزمایش نیز چند روزی است که سازمان بهداشت جهانی دیگر سفارش به انجام مجدد آن برای اطمینان از بهبود بیمار و رها کردن آنان از قرنطینه نمی کند. فقط سه روز بدون علامت کافی ست.