صدا و سیما/ دکتر مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا درباره استفاده صحیح از ماسک می‌گوید