شبکه خبر/ عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه: کودکان و نوجوانان چاق 40 درصد بیشتر مبتلا به کرونا می شوند.