خراسان/ این روزها به مردم تاکید می‌شود در محیط‌های عمومی حتما از ماسک استفاده کنند. از طرفی بعضی ماسک‌ها به ویژه ماسک‌های طبی پس از مرطوب شدن و گذشت چند ساعت باید دور انداخته شوند. همین موضوع باعث شده به تولید زباله دامن زده شود و ماسک‌ها در آینده به خطری مانند بطری‌های یک بار مصرف تبدیل شوند. همچنین تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که بعضی افراد سودجو اقدام به جدا کردن ماسک‌های مصرف شده از داخل زباله‌ها و فروش دوباره آن‌ها می‌کنند که تایید شده نیست اما برای احتیاط و اطمینان بیشتر باید روش دفع بی خطر ماسک را بدانیم.