آخرین خبر/ پاسخ به سوالات ادامه‌دار واکسن کرونا در برنامه طبیب را ببینید.